Drengsted Entreprenørfirma A/S

Information
Adresse: Drengstedvej 36
6780 Skærbæk
Telefon: 73 75 42 00
Email: mail@drengsted.dk
Website: www.drengsted.dk
CVR: 25799038

Velkommen til Drengsted Entreprenørfirma A/S

Virksomheden udfører entrepriseopgaver i total-, hoved-, og fagentreprise.

Virksomhedens primære ekspertise ligger inden for fagområderne:

  • Jord
  • Kloak
  • Belægning

Særligt kan nævnes nykloakeringer, kloakrenoveringer og etablering af tryksatte transportanlæg for spildevand.

Kunderne er primært offentlige forsyningsselskaber, men også opgaver for kommuner, erhvervsvirksomheder og hovedentreprenører udgør en del af virksomhedens arbejde.

Drengsted Entreprenørfirma A/S har kloakmesterautorisation med Henning Schmidt som teknisk ansvarlig.

Find Drengsted Entreprenørfirma A/S her:

Facebook