Erhvervslivet og detailhandlen i Tønder Kommune inviteres til morgenmøde om ny Kommuneplan

Tønder Kommune inviterer sammen med Tønder Erhvervsråd og Vækstråd Tønder erhvervslivet og detailhandlen til et morgenmøde, hvor kommunen vil præsentere forslaget til Kommuneplan 2017-2029. 
Lene Grønning, erhvervs - og udviklingsdirektør i Vækstråd Tønder, vil holde et oplæg om sin rejse fra Dubai til Vadehavet. 

Mødet afholdes i Skærbæk Centeret, lokale 6 (lilla). Dørene åbner klokken 07.45, hvor der vil være varm kaffe og lidt morgenbrød klar. Programmet starter klokken 08.05. 

PROGRAM
  • Velkomst v/ Tønder Kommune
  • Fra Dubai til Vadehavet v/ Lene Grønning, erhvervs - og udviklingsdirektør Vækstråd Tønder
  • Kommuneplan 2017-2029 v/ planlægger Lena Randrup
  • Ordet er frit - ordstyrer Tønder Kommune
  • Afslutning v/ Lene Grønning, erhvervs - og udviklingsdirektør, Vækstråd Tønder

Kommuneplanen udstikker rammerne for den fysiske udvikling de næste 12 år og revideres hvert fjerde år, her udlægges blandt andet erhvervsområder og fastlægges grænser for detailhandelen. 

>> Se planen for erhverv og detail 

Kommuneplanen er i høring frem til den 1. oktober 2018.

>> Se kommuneplanen her 

Tilmelding
Du tilmelder dig pr mail til teknisk@toender.dk, hvor det skal fremgå, at det drejer sig om tilmelding til erhvervs - og detailhandelsmødet.
Tilmeldingsfristen er den 25. september.

Du er velkommen til at kontakte Rune Christiansen på 74 92 80 18 eller Lena Randrup på 74 92 92 48, hvis du har spørgsmål.