Mojn

Aktørmøde: Den Sønderjyske Bookingportal
Destinationsudvikling Sønderjylland har pr. 1. juli 2014 lanceret en ny fælles bookingportal, som i fremtiden skal fungere som turisternes port til ét samlet Sønderjylland - stedet hvor tilbuddene står i kø for at inspirere og overraske. Den nye portal findes på www.visitsonderjylland.dk 

Der afholdes informationsmøder vedrørende aktøroprettelse på portalen, hvor portalens funktioner vil blive gennemgået, og der er mulighed for at stille spørgsmål til alt lige fra oprettelse til salg på portalen. Der vil også være mulighed for oprettelse af eget produkt på portalen.

Møderne afholdes rundt i de sønderjyske byer, og i Tønder afholdes mødet den 24. september klokken 14.00

Se mere om den nye bookingportal og tilmeld dig mødet