Nyt spændende kompagniskab skal løfte iværksætteriet i Tønder Kommune
Iværksætteri er et af de skarpe fokusområder i Tønder Erhvervsråds vækststrategi, og målet er at øge interessen for at starte egen virksomhed i kommunen, øge tilflytning og sikre en højere succesrate for eksisterende iværksættere. Derfor går Tønder Erhvervsråd nu i kompagniskab med en eksisterende privat virksomhed, nemlig KALB i Løgumkloster.
I Tønder Kommune har aktiviteter omkring iværksætteriet været koncentreret dels i Tønder Erhvervsråd, dels det regional - og socialfondsfinansierede projekt Idéakademiet, et projekt der blev afsluttet ved udgangen af 2014. Projektet havde til formål dels at skabe en ny iværksætterkultur, dels gennem nye og anderledes kompetenceforløb at give iværksættere mere mod og bedre evne til at skabe bæredygtige virksomheder.
>> Idéakademiet Tønder har gennem sin toårige levetid bevist, at netop den måde at arbejde på, rummer potentiale, og derfor har vi besluttet, at Idéakademiet fortsat lever videre, siger erhvervsdirektør Mikkel Johansen, og fortsætter: vi tror på, at vi i fremtiden skal skabe såkaldte "økosystemer", hvor iværksættere løfter andre iværksættere, og derfor løfter vi nu Idéakademiet Tønder over i et nye regi og går i kompagniskab med KALB om iværksætteri og innovation på området.<< 

Borgmester Laurids Rudebeck er også positiv over for det nye kompagniskab.
>> Jeg synes, at det er en rigtig og spændende idé, at vi her i kommunen arbejder sammen på nye måder. Dét at sætte offentlige, halvoffentlige og private aktører sammen i nye partnerskaber har på mange felter vist sig at være vejen frem, og jeg er glad for, at vi i Tønder Kommune nu også demonstrerer nye måder at arbejde sammen på, når det gælder iværksætteriet.<<

Èn indgang til iværksætteriet
Fremover vil iværksættere både møde medarbejdere fra erhvervsrådet og fra KALB, afhængig af om der er behov for basisvejledning til opstart eller ny viden og inspiration til at geare iværksættervirksomheder til ny vækst. Men alle aktiviteter indenfor iværksætteri vil blive samlet under ét, nemlig Idéakademiet Tønder.
I første omgang tager Idéakademiet Tønder fat om nogle af de aktiviteter, som iværksætterne allerede kender, nemlig Caféakademiet, der er gå-hjem-møder, der sætter fokus på ny viden, og Idéklubbens morgenmøder "Iværksætterlivet over morgenkaffen", der sætter fokus på at styrke netværk. Men der er også nye aktiviteter på vej.
Direktør Marianne KALB fra KALB fortæller:
>> Vi har en lang række ideer på tegnebrættet for 2016 blandt andet vil vi gerne lave en række særskilte aktiviteter målrettet de helt unge iværksætterspirer, ligesom vi gerne vil arbejde med train-the-trainer-koncepter, hvor vi udvikler nye kompetencer indenfor blandt andet idéskabelse, innovation og procesfacilitering. Men i første omgang skal vi have gang i kendte aktiviteter, og så er planen, at Idéakademiet hen af vejen kan tilbyde flere og flere aktiviteter.<<

Det nye partnerskab begynder formelt den 1. oktober, og en af de første aktiviteter er Caféaften i starten af oktober samt et særligt arrangement i uge 47 i forbindelse med den nationale Iværksætteruge.