Horizon2020bruges

Virksomheder kan nu få støtte til at få nye produkter hurtigere på markedet

EU offentliggjorde i sidste uge støtteordningen Fast Track to Innovation Pilot (FTI), der har til formål at støtte innovative projekter i de sidste faser før markedet. Der er deadline den 29. april 2015

Støtteordningen Fast Track to Innovation Pilot (FTI) er en del af Horizon 2020 rammeprogrammet for 2014-2020, der har til formål at booste Europas vidensbaserede økonomi og til at takle en række prioriterede udfordringer. Den nye ordning henvender sig til virksomheder med nye teknologier, som er relativt moderne og kun har behov for det sidste skub for at komme på markedet og opnå udbredelse.

Krav til projektforslag og ansøgere
Projektforslag skal være relateret til et område i delprogrammet "Lederskab inden for støtte - og indistriteknologi" under Horizon 2020-søjlen "Industrielt lederskab" og/eller til et område under søjlen "Samfundsmæssige udfordringer". Projekter inden for langt de fleste tematiske områder kan derfor støttes under programmet, dog med den betingelse, at de bidrager med teknologisk og markedsmæssig nyhedsværdi og har et stort potentiale for at skabe vækst og arbejdspladser. Dette skal fremgå af den udarbejdede forretningsplan, der er en del ansøgningsmaterialet til ordningen.
FTI-projekter skal gennemføres i et samarbejde mellem tre til fem partnere, fra minimum tre forskellige EU lande eller associerede lande. Både private og offentlige aktører kan deltage, dog skal industrien være den bærende part. Det er et krav, at virksomheder afholder mindst 60 % af projektets budget og/eller udgør et flertal af ansøgerkredsen.

Støttebeløbets størrelse
Der forventes et støttebeløb på 1-2 mio. euro per projekt, i nogle tilfælde op til 3 mio. euro. Private aktører kan modtage op til 70 % i tilskud, hvorimod offentlige aktører kan få op til 100 % af udgifterne dækket.

Ansøgningsfrister
Der er deadline den 29. april 2015, men der er planlagt yderligere 2 ansøgningsfrister i 2015, i henholdsvis september og oktober.

Programmet kører som pilotprogram i 2015 og 2016 med et samlet budget på 200 mio. euro.

Hvis du vil vide mere
Kontakt gerne Siri Raahede Bentzen for yderligere information eller spørgsmål vedrørende den nye støtteordning.

siri kontakter