Dette er en melding fra frontlinjen i dansk erhvervsliv. En situationsrapport helt ude ved skyttegraven, hvor danske mindre og mellemstore virksomhederne kæmper en hård kamp mod Corona-virussens konsekvenser, et godt stykke væk fra beslutningsbordene på Christiansborg.

Nedlukningen af det danske og det internationale samfund har haft meget store konsekvenser for virksomhederne. Undersøgelser i det lokale erhvervsfremmesystem viser, at hver fjerde virksomhed har mistet 75-100 procent af deres omsætning. Markederne er lukkede, kunderne er væk, og hjælpepakkerne leverer lige nu blot kunstigt åndedræt for virksomhederne.

Undersøgelser i det lokale erhvervsfremmesystem viser, at hver fjerde virksomhed har mistet 75-100 procent af deres omsætning. Markederne er lukkede, kunderne er væk, og hjælpepakkerne leverer lige nu blot kunstigt åndedræt for virksomhederne.Svaret fra det danske samfund på sundhedskrisen var hurtigt. Mange milliarder er sat af til hjælpepakkerne, og denne ”livreddende førstehjælp” har uden tvivl reddet utallige arbejdspladser og mange menneskers livsværk.

Tid til genopretning
Corona-virussens konsekvenser vil efter alt at dømme være betydelige og langvarige.Tid til genopretning Corona-virussens konsekvenser vil efter alt at dømme være betydelige og langvarige.Opmærksomheden må derfor nu rette sig mod genopbygning af vores erhvervsliv. Vi er ved at være gennem sundhedskrisens første fase, og vi skal nu til at forberede indsatsen rettet mod erhvervslivet efter Corona-virussen. Nationaløkonomisk vil vi se infrastrukturinvesteringer og en ekspansiv finanspolitik rettet mod efterspørgslen.

Men lige så vigtigt det er at stimulere efterspørgslen, lige så afgørende er det at understøtte strukturforandringerne ude i virksomhederne. Digitaliseringen skal hjælpes på vej, der skal skubbes mod en mere bæredygtig produktion - og så skal forretningsmodellerne udvikles og gentænkes efter sundhedskrisen. Det gælder bredt i erhvervslivet – fra detailhandleren i gågaden til de største eksportvirksomheder.

Investér ambitiøst og fleksibelt – NU!
Virksomhederne står lige nu i en situation, hvor de skal genopfinde forretningsmodellen, finde nye eksportmarkeder, nye leverandører, og samtidig forberede sig på en fremtid der skal være meget mere grøn og digitaliseret. De har brug for en håndsrækning. De har brug for en Marshall-hjælp, og de har brug for den nu!

>>Læs hele situationsrapporten her