mikkelcover

Sommeren står for døren, og vi glæder os til at vende retur i august med friske kræfter på batterierne og fuldt fokus på en lang række spændende opgaver. 

Efter sommerferien fortsætter vi arbejdet med at definere erhvervsrådets nye strategi gældende fra 2018, hvor vigtige indsatsområder som iværksætteri, vækst gennem netværk, tiltrækning af arbejdskraft m.fl. fortsat får fuld skrue. Indsatsen vil ske både lokalt og i samarbejde med vores gode naboer i Esbjerg, Varde/Fanø (Business Region Esbjerg) samt vores sønderjyske naboer i Udviklingsråd Sønderjylland. Derudover begynder vi at arbejde mere målrettet med at hjælpe områdets virksomheder til en professionel bestyrelse - hvis de ikke allerede har en. Vi kan også se, at der er behov for at øge fokus på at yde vejledning i forhold til generationsskiffte hos flere end tidligere.

Også detailhandlen har vores fokus i fremtiden, og vi glæder os til at fortsætte det gode samarbejde med det nyetablerede detailforum med repræsentanter fra alle handelsstandsforeninger i kommunen.

Efter ferien kan I også glæder jer til flere spændende erhvervsarrangementer. Herunder uddelingen af årets erhvervspris, hvor vi i år slår erhvervsprisen og kommunens sociale virksomhedspris sammen, så vi sammen med kommunen holder ét brag af en event med uddelingen af to priser. 

Rigtig god sommer til jer alle!