Pressemeddelelse

Tønder Erhvervsråd får nyt bestyrelsesmedlem
Tønder Erhvervsråd afholdt tirsdag aften generalforsamling på Hotel Tønderhus, og igen var der kamp om bestyrelsesposterne. Fire bestyrelsesmedlemmer var på valg. De tre blev genvalgt, mens et bestyrelsesmedlem selv valgte at træde tilbage. Den post blev efter kampvalg besat af Mogens Juul, der til dagligt er fabriksdirektør i Brdr. Hartmann.

Generalforsamlingen samlede omkring 50 erhvervsfolk fra hele kommunen og blev afholdt på Hotel Tønderhus. Per Laursen fra VELUX A/S i Skærbæk åbnede generalforsamlingen med et spændende oplæg om, hvordan man skaber motiverede medarbejdere gennem godt arbejdsmiljø. Herefter fulgte den mere formelle del af aftenens program.

Kamp om bestyrelsesposterne
Efter formandens beretning og erhvervsdirektørens gennemgang af de kommende aktiviteter, var det tid til bestyrelsesvalget. Der var 6 kandidater om buddet til de fire bestyrelsesposter, og som nyt bestyrelsesmedlem blev Mogens Juul fra Brdr. Hartmann valgt. 

"Da Hartmann er en af de største virksomheder i lokalsamfundet, finder jeg det naturligt, at vi tager medansvar for at udvikle det lokale erhvervsli8v. Jeg er sikker på, at jeg med min baggrund og erfaring i erhvervslivet kan gøre en forskel," udtaler Mogens Juul. "
Også formand Henrik Frandsen glæder sig over, at man får tilført en kapacitet fra en af områdets største og mest toneangivende virksomheder. "Mogens har en meget spændende baggrund, er særdeles veluddannet og har erfaring, som vi helt sikkert vil kunne drage nytte af i bestyrelsen og i det daglige arbejde med erhvervsrådet," udtaler Henrik Frandsen.  

Afgående bestyrelsesmedlem er Niels Dahlmann fra Sparekassen Bredebro, som selv valgte at stoppe efter mange års dedikeret arbejde i erhvervsrådets regi. Først adskillige år i det oprindelige Tønder Erhvervsforum og siden i Tønder Erhvervsråd. Karin Holdt, Sydbank, og Marianne Kalb, KALB PR og Kommunikation blev genvalgt som suppleanter til erhvervsrådet. 

Bestyrelsen konstituerede sig umiddelbart efter mødet, hvor Henrik Frandsen blev genvalgt som formand, og Henning Nielsen som næstformand, mens resten af erhvervsrådets bestyrelse udgøres af Søren Priisholm, Bo Kjelkvist, Niels Høyer, Søren Fuglsang-Gram og Mogens Juul. Hertil kommer bestyrelsens fødte medlemmer; nemlig borgmester Laurids Rudebeck, handelslivets repræsentant Frank Hoffmann, Turistforeningens repræsentant Svend Ole Gammelgaard samt repræsentant for de store virksomheder, Jens Sandahl Sørensen, SAPA. 

For yderligere information kontakt
Erhvervsdirektør Mikkel Johansen, tlf. 81 82 42 41, @ mikjoh@toender.dk
Formand Henrik Frandsen, tlf. 21 24 40 89