På VækstHjulet Online har Tønder Erhvervsråd et værktøj til at hjælpe virksomheder i krise, og det vil vi gerne i samarbejde med VækstHjulet ApS stille til rådighed uden beregning for vores medlemmer.

Værktøjet er udviklet i samarbejde med erfarne Early Warning-konsulenter. Det består af 20 simple og visuelle VækstArk, der gør det let at starte en samtale eller blot at sende ark til en virksomhed som forberedelse til et møde eller til reflektion.

Nogle af temaerne er: 

  • Situationsbeskrivelse: Lav en ærlig beskrivelse af krisens aspekter
  • Kriseløsningsscenarier: Find det bedste scenarie ud af krisen
  • Krisedagsordenen: Fastlæg de vigtigste temaer for ledelsen
  • Redningsholdet: Kortlæg personer og aktører som kan være med til at redde virksomheden
  • Aftaleforhandling: Afdæk mulighederne for genforhandling af aftalevilkår
  • Pengestrøm: Find måder at forbedre den kortsigtede og langsigtede pengestrøm
Her en kort video, hvor stifteren af VækstHjulet, David Madié siger lidt om værktøjerne:

 >> Video: VækstHjulet til Krisestyring (2 min.) <<

Hvis du er interesseret, kontakt os og vi vil give dig adgang.