Optil 300.000 kr. i tilskud til vidensmedarbejdere i SMV´er.

Landdistriktsvækstpilot-ordningen er en ny støtteordning, der skaber vækst og forankring af vidensmedarbejdere i mindre virksomheder i landdistrikterne. Kandidaten, som ansættes i virksomheden, skal spille en central rolle i at skabe, drive og udvikle et defineret projekt. Projektet kan f.eks. dreje sig om udviklingen af nye produkter, nye markeder, services eller nye produktionsmetoder, og det er helt centralt, at projektet kan føre til nye muligheder for virksomheden, og at det har et forretningsmæssigt potentiale. 

Gennem projektet er der årligt afsat 10 mio. kr. i perioden 2016-2019.

Læs mere om ordningen på innovationsfondens hjemmeside.

http://innovationsfonden.dk/da/investeringstype/landdistriktsvaekstpilot

Kravene til dig/din virksomhed:

  • Små og mellemstore virksomhed (SMV) med et udviklingsprojekt af generel karakter.
  • op til 249 medarbejdere, årlig omsætning på mindst 2 mio. kr. eller mindst 500.000 i ekstern finansiering inden for de seneste 3 år.
Ansøgningsprocessen:

Den er relativ nem og ukompliceret – og kan eventuelt kombineres med en virksomhedspraktik, hvor kandidaten og virksomheden sammen sætter rammerne for et udviklingsprojekt og søger sammen. Kandidaten må ikke modtage løn, dvs. være ansat i denne periode for at blive godkendt til vækstpilot.

Det er dog ikke et krav, at virksomheden kender kandidaten på ansøgningstidspunktet. Det eneste virksomheden skal kende, er uddannelses- og kompetenceprofilen virksomheden har brug for. Godkendes ansøgning er der 4 måneder til at søge en passende kandidat.

Det vil være muligt for virksomhederne at ansøge innovationsfonden om

150.000 kr. i et-årige projekter 
300.000 kr. i to-årige projekter

Det er først til mølle-princippet, så vendt ikke for længe med at ansøge.

Vil du vide mere?


Er du blevet nysgerrig omkring, hvad projektet kan betyde for dig, er du velkommen til at kontakte erhvervskonsulent Jesper Monsrud på telefon 7492 8213 eller mail