Kenskab til vores nabosprog og viden om arbejdsmarkedet i grænselandet åbner en lang række nye karrieremuligheder for de unge i grænseregionen. 

Tønder Erhvervsråd vil i fællesskab med det tyske initiativ "Praktikum Westküste" og det regionale projekt "Uddannelse og Bildung i grænseregionen" give unge tyskere og danskere muligheden for at komme i et kort praktikophold i deres naboland, for at lære de respektive arbejdsmarkeder bedre at kende. 

I forbindelse med dette søges der lokale virksomheder, som kunne tænke sig at give unge tyskere muligheden for et kortvarig praktikophold mellem 1 - 3 dage eller efter aftale. 

Hvis du vil give et ungt menneske muligheden for at lære mere om din virksomhed og den danske virksomhedskultur og samtidig vil skabe opmærksomhed omkring din virksomhed i det tyske lokalområde og øge relationerne til det tyske arbejdsmarked, så henvend dig til erhvervskonsulent Amit Mozumdar på mail: ammo6@toender.dk eller på telefon 20313977.