Regionskontor & Infocenter har lukket siden den 11.03.20 mindst til den 29.3.20 på grund af infektionsbeskyttelsestiltagene.

Det vil heller ikke være muligt, at få vejledning via telefonen. Hastende spørgsmål og henvendelser kan sendes per e-mail til infocenter@region.dk. 

Desuden er den lokale vejledning de næste torsdage i Flensborg, Læk og Slesvig aflyst. Forespørgsel venligst per e-mail til infocenter@region.dk (husk at angive telefonnummer).


INFO TIL GRÆNSEPENDLER

På grund af grænselukningen er kun grænseovergangene Sæd (B5 – A11), Frøslev (A 7 – E 45) og Kruså (B200) åben. Begge veje er det for arbejdstagere der grænsependler muligt at krydse grænsen. For at komme over grænsen skal man bruge dokumentation. For danske arbejdspladser kunne det være ansættelseskontrakt, aktuel lønafregning, særlig sundhedskort eller en bekræftelse fra arbejdsgiveren. For tyske ansættelser kan det være en ansættelseskontrakt, aktuel lønafregning, tysk sygesikringskort eller en bekræftelse fra arbejdsgiveren. En permanent bekræftelse, legitimationskort eller lignende nævnes ikke i de officielle meldinger. 

OBS! Vær indstillet på ventetid og meget trafik ved disse grænseovergange.