Virksomheder med maksimalt 10 fuldtidsansatte kan få midlertidig kompensation for tabt omsætning som følge af coronavirus. Ordningen er målrettet virksomhedsejere og kræver, at den selvstændige ejer mindst 25 % af virksomheden og selv arbejder i virksomheden. Virksomheden skal have en omsætning på mindst 10.000 kr. i gennemsnit pr. måned og har på grund af Covid-19 oplevet et fald i omsætningen på mindst 30%. 

For selvstændige uden CVR-nummer gælder det, at de skal have oplevet et tab i b-indkomst på mindst 30 % og have mindst 10.000 kr. i b-indkomst i gennemsnit pr. måned.

  • Kompensationsordningen vil gælde fra og med den 9. marts til og med 8. juni 2020
  • Ansøgning om kompensation foregår digitalt, og alle, der opfylder ordningens kriterier, bliver kompenseret
  • Ansøgningerne vil ikke blive behandlet efter først til mølle-princippet