Kære virksomhed og andre med interesse i erhvervslivet i Tønder Kommune

Sommeren er over os, og ferietiden er begyndt. Fra vores kontor i Digegrevens Hus kan vi tydeligt mærke, at der er kommet liv i gaden. Meget symptomatisk iagttagelse, der viser, at kunderne er kommet tilbage til vores detailhandel og turistvirksomheder. Vi har allerede spæde indikatorer på, at mængden af kunder er lige så stor nu, som når vi har allerflest i løbet af året. For håndværkerne ser det også fornuftigt ud.

Udfordringen ligger hos vores industri, distributionsvirksomheder og konsulenter. Her må vi være særligt opmærksomme efter sommerferien.

Det har været en ny tid med Covid-19. En total game changer. Vi satser på, at vi kan underbygge den vækst, der gerne skal sætte ind, når hjælpepakkerne udfases. Det vil vi gøre med flere netværk, en forbedret indsats overfor nystartede og små virksomheder, fokus på vækstforløb, professionelle bestyrelser, mentorordninger, mere samarbejde syd for grænsen, fokus på fødevarer, kvalificeret arbejdskraft og i det hele taget mere direkte dialog med medlemmerne i Tønder Erhvervsråd.

I forhold til naboerne i Region Syddanmark har vores vækst i ledigheden ikke været så høj, og vi ser det som en del af vores udfordring, at det forbliver sådan.

Vi er netop ved at gennemføre ringerunde 2, hvor vi taler med vores medlemmer. Den første havde fokus på hjælpepakker, arbejdsfordeling og efteruddannelse, og den anden har fokus konkrete initiativer, der kan skubbe til en udvikling i virksomhederne efter Corona. Til efteråret vil vi tage fat i medlemmerne igen, men her mere specifikt omkring de enkeltes behov.

Vi har under Coronakrisen fået 53 nye medlemmer og haft flere henvendelser fra iværksættere, end vi plejer. Det er MEGET tydeligt, at vores intensiverede kommunikation med vores virksomheder, og vores historier om vores virksomheder har skabt en effekt.

Når vi rammer august, vil vi begynde at se på resultatet af vores tilfredshedsanalyse for medlemmerne og vores kendskabsanalyse for de øvrige virksomheder i Tønder Kommune. Vi glæder os til vores generalforsamling den 10. september, til vores Awardshow den 24. november og til, at vi kan præsentere en ny mere dynamisk og tidssvarende hjemmeside.

Vi ønsker alle en rigtig dejlig sommer!


Med venlig hilsen

Peter Engel-Andreasen 
Erhvervsdirektør i Tønder Erhvervsråd
Foto: Michael Ehrhorn