Tønder Erhvervsråd afholdte et velbesøgt generationsskiftearrangement den 5. november på Hostrups Hotel i Tønder, hvor deltagerne fik information om forskellige områder før, under og efter et generationsskifte hhv. ejerskifte. Mere end 20 lokale virksomheder deltog. Mange af de deltagende var ejerledere med deres ægtefælle.

TØNDER: Generationsskifte eller salg af virksomhed handler ofte om de samme problemstillinger og løsninger. For at sætte fokus på hele processen der ligger bagved et barrierefrit ejerskifte inviterede Tønder Erhvervsråd til et informationsmøde på Hostrups Hotel. Der deltog omkring 35 personer, bestående af virksomhedsejer, deres efterkommere og andre interesserede erhvervsdrivende fra lokalområdet.

Gæsterne hørte blandt andet Allan Clausen fra Erhvervshus Sydjylland og Carsten Borg fra Tønder Erhvervsråd fortælle om, at det er en god idé at komme tidlig i gang med hele processen.
 
-Jo før du kommer i gang, jo bedre bliver resultatet og processen. Et veltilrettelagt ejerskifte tager ofte flere år, når der skal tages hensyn til skat, personlige forhold osv. Ofte kan den rigtige vejledning skubbe processen i gang, og med de rette rådgivere, kan man komme godt i mål, siger erhvervskonsulenten Carsten Borg, som tidligere både selv har gennemført et generationsskifte og senere solgt sin virksomhed til ekstern køber. Disse erfaringer gør at Carsten har en super forståelse for virksomhedernes situation i forbindelse med ejerskifte.
 
I forlængelse heraf informerede revisoren Thomas Kragh fra Revisor W. Kragh A/S om skatteoptimering og forskellige prismodeller. Annette Spicker Bruhn(Nøglebundtet) tog sig derimod af den menneskelige proces i et tit følsomt ejerskifte og anbefaler, at udarbejde en grundig plan, hvor hele familien bliver inkluderet.
 
De fremmødte havde også muligheden for at høre, hvorledes 2 lokale virksomhedsejere har gennemført et ejerskifte i deres virksomhed, som de fortalte om i en paneldebat.  Henrik Clausen fra Toftlund Maskinfabrik A/S berettede om deres succesfulde familiesalg og Per Andersen fra Garant - Bredebro Gulvbelægning ApS delte ud af sine erfaringer med eksternt salg af virksomheden, som først lykkedes ved andet forsøg.
 
Arrangementet sluttede med stående buffet og networking. Der var livlig snak om temaet og mange udvekslede erfaringer omkring emnet.
Tønder Erhvervsråd har sat fokus på emnet generationsskifte/ejerskifte og vil i fremtiden holde flere arrangementer med skiftende opmærksomhedspunkter indenfor området.

For yderligere information kontakt Carsten Borg, erhvervskonsulent i Tønder Erhvervsråd. Tlf.: 74 92 97 62, e-mail: carbor@toender.dk.