Vi er en serviceenhed for erhvervsliv og en medlems- og interesseorganisation.

Vi leverer indflydelse, sammenhængskraft og er dagsordensættende på erhvervsområdet indenfor Tønder Kommune.

I forlængelse af vores erhvervsfremmestrategi har vi identificeret nogle særlige indsatsområder, hvor vi mener, at vi i kommunen har særlige gode forudsætninger for at skabe vækst og udvikling. 

Erhvervsfremmestrategien er opdelt i 3 kerneområder, hvoraf hver enkelt har indsatsområder og hovedaktiviter tilknyttet. Du finder strategien for hvert kerneområde her: 
Er du mere nysgerrig på, hvad vi er for en forening og dennes struktur og sammensætning, finder du det i vedtægterne. 

>> Se vedtægterne for Tønder Erhvervsråd