jul18

KÆRE MEDLEM OG SAMARBEJDSPARTNER
På vegne af Tønder Erhvervsråd og Vækstråd Tønder sender jeg de bedste hilsner med ønsket om en glædelig jul og et godt nytår.

I 2018 gennemgik erhvervsfremmeområdet både lokalt og nationalt store forandringer. På landsplan siger vi nu farvel til alle Væksthuse og velkommen til nye Erhvervshuse. Danmark har fået en ny erhvervsfremmelov, og vi har tilrettelagt vores fremtidige lokale arbejde, så det går hånd i hånd med vores nye samarbejdspartnere i det kommende Erhvervshus. 
 Lokalt etablerede Tønder Kommune i år Vækstråd Tønder, hvilket blev min mulighed for at tiltræde som direktør og lære denne landsdel at kende. Min familie er flyttet hertil, og vi er rigtig glade for den modtagelse, som vi har fået. 

Der er sket mange forandringer i 2018. Nye beboere er flyttet til Digegrevens hus, og vi har fået etableret et godt tværgående samarbejde med alle gode kræfter fra erhvervsfremmeområdet i kommunen. I november løb Tønder Erhvervsråds årlige Awardshow af stablen, og det blev igen i år afholdt i samarbejde med Tønder Kommune. Vi er stolte af, at vi i år havde æren af at byde knap 200 gæster velkommen til de mange prisoverrækkelser. 
 
Vi ser frem til et 2019 med nye muligheder og spændende opgaver. I tæt samspil med Tønder Kommune og erhvervspartnere vil vi efter nytår udarbejde en revideret handlingsplan. Vores nye markedsføringsprofil ” Rig på TUR” bliver lanceret og med Digegrevens hus vil vi skabe en samlet og styrket indgang til et fælles erhvervsfremme i Tønder Kommune. Det skal være let at finde information og få indblik i vores mange tiltag inden for udvikling og vækst i Tønder kommune. 

På vegne af alle ansatte i Tønder Erhvervsråd siger vi dig tak for samarbejdet i 2018, og vi ser frem til et lige så givtigt samarbejde i 2019. 

Med venlig hilsen
Lene Grønning
Erhvervs - og udviklingsdirektør