Venstre menu

Vil du udvikle og fastholde din virksomheds talenter?

Talentship Esbjerg er et talentprogram, der skal styrke vores lokale erhvervsplatform og bygge et netværk af talentfulde ledere, specialister og medarbejdere, hvor læring, erfaringsudveksling og nye relationer kommer til at stå I højsædet. Talentship Esbjerg skal gøre vores lokale erhvervsområde attraktivt at flytte til for talenter, og styrke virksomhedernes evne til at udvikle og fastholde sine talenter.

Der starter nyt hold op hvert år i januar. 
 
>> Se programfolder for holdet med opstart den 11. - 12. oktober 

Ønsker du at komme med på næste hold eller tilmelde en medarbejder, så kan du give Amit et kald. 

Talentship Esbjerg sender deltagerne ud på en både praktisk og teoretisk rejse, som bl.a. byder på aktive virksomhedsbesøg, hvor deltagerne vil blive udfordret på forskellige parametre.

Indhold:
Vi kommer til at have fokus på:

 • Teambuilding, personprofiler og teamdynamikker
 • Personligt lederskab og robusthed
 • Personlig strategi og time management
 • Forandringsparathed og konflikthåndtering
 • Personlig gennemslagskraft og præsentationsteknik
 • Motivation og udvikling
Deltagers udbytte
 • Styrke dit personlige lederskab, der øger træfsikkerhed på fremtidige valg og fravalg
 • Bevidsthed om dine personlige styrker og dine udviklingspunkter på individ-niveau og i et team
 • Indsigt i hvad der motiverer dig, og andre – dine kollegaer, dine medarbejdere.
 • Hvad forandringsledelse er, og hvad der skal til for at lykkes i en foranderlig verden
 • Personlig gennemslagskraft. Du får redskaber, der sikrer at dine budskaber trænger igennem.
Virksomhedens udbytte:
 • Organisatorisk beredskab – robusthed overfor uforudsigelige udskiftninger
 • Talenter stiller spørgsmål og stiller krav – virksomheden bliver udfordret
 • Intern rekruttering – det er billigere og mere effektivt at rekruttere internt
 • Nøglemedarbejders talent udvikles og styrkes til High performer
 • Fastholdelse og udvidelse af kompetente medarbejdere/talenter nu og i fremtiden i lokalområdet
 
Talentship – Også individuel sparring:
Som en del af forløbet i Talentship Esbjerg får hver deltager individuel sparring af erhvervspsykolog undervejs i forløbet.

Formålet med den individuelle sparring er, at hver deltager i forløbet kan reflektere over egne erfaringer undervejs, herunder den læring og udvikling af eget talent der kommer til at ske. Dette er en katalysator for, at udviklingen kan implementeres i virksomheden efterfølgende.

Målgruppe: 
Talentfulde ledere, specialister og medarbejdere, som er forandringsparate og har viljen til at gå en ekstra mil. Virksomhedens fremtidige nøglemedarbejdere.

Program
Du kan her se indholdet af modulerne på forløbet. Der er endnu ikke fastsat datoer for 2019, men de vil komme på, så snart, at de er fastlagt. 

>> Udvikl dine taltenter med et skarpt program 

Baggrund og deltagergebyr
Talentship Esbjerg er et talentprogram, der skal styrke vores lokale erhvervsplatform og bygge et lokalt netværk af talentfulde ledere, specialister og medarbejdere, hvor læring, erfaringsudveksling og nye relationer kommer til at stå I højsædet. Talentship Esbjerg skal gøre vores lokale erhvervsområde attraktivt at flytte til for talenter, og styrke virksomhedernes evne til at udvikle og fastholde sine talenter. 
Talentship Esbjerg udbydes i Business Region Esbjerg regi, som Tønder Erhvervsråd er en del af. Derfor kan du som medlem af Tønder Erhvervsråd sende dit talent afsted til en specialpris. Priserne finder du ovenstående program.

Interesseret?

Kontakt Amit for en god snak og nærmere information
Amit Mozumdar
20 31 39 77