grøn energi

VE til proces - Tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomhedens produktionsprocesser
Med regeringens energiaftale fra 2012 blev der etableret en ny støtteordning, som kaldes "VE til proces". Udviklingsråd Sønderjylland, de fire sønderjyske landbrugsforeninger, eMOTION Interreg 4A projektet, Ingeniørforeningen IDA, GroNet og CLEAN inviterer derfor til seminaret VE til proces. 

Seminaret giver et overblik over tilskudsmulighederne til vedvarende energi fra Energistyrelsens VE til proces program. Tilskudsmulighederne er følgende:
  • Der gives tilskud på op til 65 % af de støtteberettigede omkostninger til konvertering.
  • Puljen er på 3,75 mia. kr. i perioden 2013 til 2021. Der er 500 mio. kr. i puljen i år.
  • Tilskud gives til konvertering af anlæg og fossile brændsler til vedvarende energi.
  • Der støttes desuden med op til 40 % til energibesparende tiltag, der udføres i forbindelse og samtidig med ovennævnte konverteringer.  


Se programmet for seminaret