OPI-pulje med fokus på tilskud til test og videreudvikling af produktidéer
Syddansk vækstforum ønsker at understøtte offentlig-privat innovation for derved at fremme vækst og beskæftigelse i Region Syddanmark. Den nye OPI-pulje gør det muligt for virksomheder at søge om tilskud til test og videreudvikling af produktidéer i den kritiske fase lige inden markedsintroduktion. 
Næste ansøgningsfrist er den 26. april 2016

Syddansk OPI-pulje yder tilskud til innovative samarbejder mellem mindst en SMV, én offentlig og én forskningsinstitution. Der gives særligt tilskud til test og videreudvikling af produktidéer i den kritiske fase lige inden markedsintroduktion.

Projekterne skal ligge indenfor Syddansk Vækstforums forretningsområder:
  • sundheds - og velfærdsinnovation
  • Bæredygtig energi og/eller
  • Oplevelseserhverv, jf. Vækstforums handlingsplan 
Ønsker en virksomhed at ansøge puljen, opfordres der til at tage kontakt til den for området relevante klynge, da Syddansk Vækstforum har et samarbejde med klyngerne om faglig sparring og kvalificering ift. ansøgning af puljen. 

>> Få nærmere informationer om Syddansk OPI-pulje, kontaktinformationer, ansøgningsmateriale osv.

Vi vil gerne hjælpe dig videre
Du skal også være velkommen til at kontakte erhvervskonsulent i Tønder Erhvervsråd, Jesper Monsrud, hvis det kunne være interessant for dig, og du har brug for at vide mere, sparring og hjælp til den videre proces. Jesper kan du fange på telefon 20 55 01 73 eller på mail jem@toender.dk