I forlængelse af forårets dialogmøder har Tønder Erhvervsråd haft en proces, hvor fremtidens samarbejde er blevet drøftet nærmere. En række strategiske fokusområder er blevet indkredset, og der er enighed om, at fælles mål er afgørende. En eventuel ny organisering afventer ny direktør.

En del af drøftelserne omkring fremtidens samarbejde har handlet om vigtigheden af, at flere grupper bliver involveret i samarbejdet på kryds og tværs. Derfor lægger Tønder Erhvervsråd op til et fremtidigt samarbejdsmiljø, hvor alle i højere grad tænker hinanden ind i for eksempel udviklingsprojekter. Mange ting taler imidlertid også for, at der i første omgang er brug for ro og fælles mål, før der igangsættes nye tiltag.
 
- Vi har brug for en ny samarbejdskultur, og heldigvis konstaterer vi, at virkeligheden begynder at indhente os. Der er allerede nu mange ny samarbejder på kryds og tværs. Det nye alu-samarbejde er et rigtig godt eksempel, siger formand for Tønder Erhvervsråd Bo Kjelkvist, og fortsætter:
 
- Vores drøftelser har også gået på, om det kunne give mening at tage initiativ til nytænkning af vækstråds-tanken, men her erkender vi, at der er grænser for, hvor langt enigheden går i forhold til en ny organisering. Derfor lægger vi nu den diskussion ned og bygger i stedet på det gode set-up, vi allerede har i form af Tønder Erhvervsråd. Vores fokus er nu at formulere et fælles mål og styrke bredden i samarbejdet.
 
Ny direktør skal med
Tønder Erhvervsråd er gået i gang med at søge en ny erhvervsdirektør, og bestyrelsen finder det vigtigt, at en ny direktør kommer ombord, før alle planer og en egentlig fælles strategi udformes. Alt imens rekrutteringen pågår, arbejder erhvervsrådet på de emner, som gennem dialogmøder er fundet vigtige og nødvendige.

- Der er heldigvis kommet en afklaring i forløbet om, at vi jo har mange ting, vi er enige om. For eksempel finder vi det vigtigt, at vi samarbejder om konkrete aktiviteter, at vi har fælles fokus på for eksempel fundraising, og at vi tager vare på cvr-livscyklus for vores eksisterende virksomheder – hvad enten det er iværksættere, virksomheder i vækst eller som er på vej mod generationsskifte. I forhold til generationsskifte har vi allerede sat en række initiativer i gang, siger Bo Kjelkvist, der ellers i øvrigt glæder sig meget over den positive stemning, der var til stede på det store awardshow, der for nyligt samlede og hyldede kommunens virksomheder;

- Det er så vigtigt, at vi hjælper hinanden – meget vigtigere end at vi finder på nye måder at organisere os på. Nu skal vi have arbejdstøjet på, finde optimismen frem og så i gang med opgaverne til gavn for os alle i Tønder kommune, siger Bo Kjelkvist.


For yderligere information kontakt venligst formand for Tønder Erhvervsråd Bo Kjelkvist.
M: bk@kjelkvist.com
T: 7473 4040