Aktører inden for erhverv, turisme, detailhandel og kommune samles for at konkretisere ideer om udvikling i hele Tønder Kommune

Det nye Vækstråd Tønder har taget fat på at udarbejde en samlet strategi for udvikling af erhverv, turisme og detailhandel i hele Tønder Kommune, og rådet lægger nu op til at inddrage aktører fra alle områder til dialog om emnet.
 
- Vi skal have lavet en samlet strategi, der favner alle områder og lægger sporene for vækst og udvikling i hele Tønder Kommune de kommende år. Vi har tidligere været samlet for at udveksle ideer, og nu gælder det om at få ideer og forslag konkretiseret til den kommende strategi. Derfor indbyder vi aktører inden for erhverv, turisme, detailhandel og kommune til dialog - og inspirationsmøder, oplyser borgmester Henrik Frandsen, der er formand for Vækstråd Tønder.

Der holdes tre møder med ens indhold i tre forskellige byer. Man afgør selv, hvilket af de tre møder, man ønsker at deltage i. Der er planlagt følgende møder:


Vækstråd Tønder er nedsat af Kommunalbestyrelsen i samarbejde med erhvervslivet, turismen og detailhandlen i kommunen. Rådet er sammensat af repræsentanter for de fire områder, og opgaven er at udvikle og koordinere erhvervspolitiske indsatser og aktiviteter for at fremme vækst og udvikling i hele Tønder Kommune.

- Med Vækstråd Tønder har vi fået en tværgående platform, hvor vi kan sikre, at vi koordinerer indsatsen og trækker i samme retning. Sammen er vi stærke. Sammen kan vi udrette meget mere end hver for sig, så jeg håber på stor opbakning til dialogmøderne. Udvikling og vækst er i alles interesse, siger Borgmester Henrik Frandsen.

Program for møderne
1.  Velkomst og præsentation af Vækstråd Tønder 
     v. borgmester Henrik Frandsen
2.  Præsentation af tværgående projekter
     v. medlemmer af vækstrådet
3.  Workshop | Deltagerne bidrager med input
4.  Orientering om det videre arbejde
5.  Afrunding

Vækstråd Tønders sammensætning:  

Iver Gram, Turisme
Martin Iversen, Turisme
Henrik Clausen, Erhverv
Henning Nielsen, Erhverv
Anders Jacobsen, Detailhandel
Amit Mozumdar, Detailhandel
Henrik Frandsen, Tønder Kommune, formand
Klaus Liestmann, Tønder Kommune
Keld I. Hansen, Tønder Kommune