Brænder du for at skabe vækst?

Vækstråd Tønder er etableret som en strategisk satsning til at fremme væksten inden for erhverv, turisme og detailhandel. Vi søger en stærk erhvervs- og udviklingsdirektør til at understøtte arbejdet.

Visionen er, at når vi samler og koordinerer indsatserne på tværs af alle erhvervsfremmeaktører, så opnår vi de bedste resultater. Derfor samler vi kræfterne på tværs af erhverv, turisme, detailhandel og Tønder Kommune.

Som erhvervs- og udviklingsdirektør får du her en unik mulighed for at træde nye stier, hvor der ikke allerede er fodspor at følge. Du skal selv være med til at sætte det hold, der skal understøtte og implementere vækststrategien. Du står selv i spidsen for at skabe en fælles kultur, der sætter kurs mod det fælles mål, at der skabes vækst til fordel for alle områdets interessenter.

Vi forventer, at du er udviklingsorienteret og har særlige kompetencer og erfaring inden for ledelse og netværksledelse. Du er Vækstråd Tønders ansigt udadtil. Et godt samarbejde med alle interessenter på området er en forudsætning for at lykkes i jobbet.

Du kan svare ja til:

• Har fingeren på pulsen og formår at spille ind i relevante erhvervs - og turismepolitiske dagsordener
• Har en solid forståelse for erhvervs- og turismepolitik generelt, såvel nationalt som lokalt
• Har et stort personligt drive og brænder for at skabe vækst
• Er udpræget samarbejdsorienteret. Din tænkning er, at de bedste resultater skabes i samarbejde med andre
• Arbejder og tænker strategisk. Du udarbejder strategiske analyser og planer for dit område, og du sikrer at strategier og planer bliver gennemført. Du har et stort netværk, som du bruger strategisk
• Har erfaring med at lede og implementere tværgående projekter
• Har gode kommunikative evner og kan sætte Vækstråd Tønder på dagsordenen i relevante fora.

Stillingen besættes på overenskomstvilkår. Du refererer til Vækstråd Tønder. Tønder Kommune er juridisk ansættelsesmyndighed.

Ring til kommunaldirektør Klaus Liestmann på telefon 40 36 63 44 for en fortrolig drøftelse af muligheder og vilkår i stillingen.

>> Se uddybende job- og personprofil 

Du søger stillingen ved at sende ansøgning, CV og anden dokumentation elektronisk via ansøgningslinket. Angiv venligst fortrolig mailadresse og telefonnummer til efterfølgende kommunikation.