Erhvervsnetværk skal øge kompentencer og skabe samarbejde 
Ledere og HR folk i Tønder Kommune kan fra foråret se frem til at mødes under planlagte og strukturede forhold, hvis de vælger at melde sig ind i et af de to nye netværk, som Tønder Erhvervsråd nu lancerer med betegnelserne "Ledernetværket" og "HR netærk".

Èn af vores vigtigste opgaver i erhvervsrådet er at skabe samlingspunkter for kompetenceudvikling, netværk, dialog og sparring mellem områdets virksomheder, fortæller erhvervsdirektør Mikkel Johansen. Vi er flere gange blevet opfordret til at lancere en række nye netværk til dette formål, og derfor går vi nu i luften med et netværk for lokale ledere samt et netværk for HR folk. 
Sidstnævnte er endvidere et netværk, som også har regionalt fokus, hvor HR medarbejdere fra andre virksomheder udenfor Tønder Kommune inviteres ind for at styrke de regionale netværk i en tid, hvor udfordringen med tiltrækning og fastholdelse af lokal arbejdskraft er højaktuel.

Souschef i erhvervsrådet Christiane Plischke supplerer: Det er nødvendigt, at vi bliver endnu bedre til at kigge ud over kommunegrænserne og samarbejde på tværs med det øvrige Sønderjylland og virksomhederne her, siger hun og orienterer samtidig om god tilslutning til netværket fra områdets store virksomheder som fx SAPA, ECCO og Benteler.

Ledernetværket giver mulighed for at møde andre ledere fra forskellige brancher i et fagligt og professionelt miljø, hvor man som lokal leder kan udvikle sit lokale netværk til samarbejde og få tilført ny viden til kompetenceudvikling. Netværket er udviklet i samarbejde med Center for Ledelse, UC Syd, og det koster et mindre gebyr at være medlem. 

Kontakt for yderligere oplysninger om de to netværk:
Christiane Plischke, tlf. 29124735, cfm@toender.dk
Mikkel Johansen, tlf. 81824241, mikjoh@toender.dk