AC Match virksomheder
Sønderjylland matcher ledige akademikere med virksomheder


Virksomheder får nu lettere ved at finde ledige akademikere, og akademikerne får bedre mulighed for at gøre opmærksom på sig selv overfor virksomhederne. Der er tale om en win-win løsning via det nye rekrutteringsværktøj AC Match. Værktøjet er udviklet af Sønderborg Jobcenter, som nu, via et godt samarbejde om kvalificeret arbejdskraft i landsdelen, er udbredt til de øvrige tre sønderjyske jobcentre.

AC Match er en database med ledige akademikere, som virksomhederne nu får adgang til. 

En professionel fotograf varetager billederne af kandidaterne, CV´erne er ensartet og kvalitetssikret, således at virksomheder let kan søge efter de kompetencer, som de har brug for. Virksomhederne kan kontakte potentielle kandidater direkte eller rette henvendelse til Virksomhedsservice i jobcentrene, der også gerne hjælper og vejleder, når de rette kvalifikationer skal findes. Udover potentielle kandidater indeholder AC Match også information om forskellige arbejdsmarkedsrelaterede ordninger, som for eksempel  løntilskud, landdistriktspuljen og rekruttering i udlandet via Workindenmark.

>> Se mere om AC Match